Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem, nie pokazuj tego więcej
+48 85 74 22 488
+48 668 630 330

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

CENTRUM MEDYCZNEGO PROVENA W BIAŁYMSTOKU


Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum  Medyczne Provena w Białymstoku z siedzibą przy ul. Wesołej 17/1 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-307), tel.: (85) 74 22 488, adres e-mail: provena.bialystok@yahoo.com.  

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Centrum Medycznym Provena w Białymstoku jest możliwy poprzez adres e-mailowy: provena.bialystok@yahoo.com.  

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Centrum Medyczne Provena w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych. 

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Centrum Medyczne Provena w Białymstoku. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane w Centrum Medycznym Provena w Białymstoku przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne. 

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  (85)74 22 488